header-photo

Halal...

Saya selalu ingatkan diri betapa pendapatan dari saluran yang halal itu penting. Biar kekurangan itu dan ini kerana agak terhad pendapatan dari serba mencukupi, malah berlebihan pula dengan itu dan ini yang sebenarnya tidak saya perlukan.

Manusia kini memandang wang, harta dan pangkat. Tidak mengira puncanya. Itu semua boleh ditutup oleh wang, harta dan pangkat.

Mungkin kita lupa agaknya, itu semua akan dipersoal satu persatu bila tamat tempoh hidup kita.

Tapi, mungkin saja itu tidak mahu diingatnya kerana di dunia ini, manusia memandang tinggi pada wang, harta dan pangkat. Itu yang penting bukan?

0 reaksi: