header-photo

Sungai Mengalir Lesu

Novel Sungai Mengalir Lesu ini akhirnya akan siap cetak 3hb Mac 2014.
Berhalaman 160 mukasurat / Kulit keras dan ditandatangani Pak Samad.
Hanya dicetak 1000 naskhah dan kini tinggal sekitar 400 naskhah setelah dipesan awal oleh pelanggan. Anda boleh dapatkannya dengan e-mel: bawahpohonrendang@gmail.com
-Stok Terhad-

0 reaksi: