header-photo

Taubat...

Saya mengalami banyak masalah akhir ini dan doa-doa saya banyak berkisar memohon agar hari ini lebih baik dari hari sebelumnya...
...dan saya juga sedar bahawa Maha Pencipta sebenarnya ada perancanganya sendiri. Akhirnya memohon ampun dan bertaubat saya kira jalan terbaik.

0 reaksi: