header-photo

Merpati...

Saya melihat merpati putih yang terbang di awan biru.

Bebas...dan lahir rasa, "Alangkah enak jika aku sepertinya."
Dalam tekun sesekali khayal melihat merpati putih itu terbang, tiba-tiba ia disambar helang dan hilang dibawa jauh bersama rasahati sebelum ini...

Dunia tidak boleh indah 100%...

0 reaksi: