header-photo

Usia...

Saya ditanya sebentar tadi...

Zul: Apa rasa semakin tua?
Saya: Kesedaran...
Zul: Kesedaran?
Saya: Ya...
Zul: Kesedaran apa?
Saya: Masa semakin hampir...
Zul: Hampir?
Saya: Yup.
Zul: Abang ni peliklah.
Saya: *Senyum*

Satu hari kelak insyaAllah akan tahu maksud saya...

0 reaksi: