header-photo

Rezeki...

Selagi hidup, selagi itu rezeki tidak putus...
...dan jangan kita lupa berterima kasih kepadaNYA.

“Kepunyaan-Nya-lah perbendaharaan langit dan bumi; Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan(nya). Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."
Al-Syura ayat 12.

0 reaksi: