header-photo

Pelabuhan Cinta...

"Terus terang, aku memerlukan pelabuhan bagi melabuhkan rasa cintaku ini..."
OTI
Ms. 161

0 reaksi: